Nali Recruitment
"More than recruitment"Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene en informerende informatie.

Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.

Hoewel Nali Recruitment zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Nali Recruitment niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Nali Recruitment garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Nali Recruitment wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie van deze website uitdrukkelijk van de hand.